spro-havn

Velkommen til idédugnad for Spro Havn

Bli med å forme Spro Havns levende nærmiljø. Dine tanker og idéer er verdifulle for oss, og vi ønsker nå dine innspill til vårt videre arbeid, slik at vi kan skape et unikt område til glede for alle.

Hva skjer på Spro Havn?


Spro Havn blir et flott område der boligområder kombineres med hyggelige kaféer, restauranter, sosiale samlingspunkt og andre fasiliteter. Her ønsker vi at alle skal kunne ha det hyggelig sammen, og nærmiljøet utformes derfor med alt fra småbarnsfamilien til besteforeldre i tankene.

Det maritime spiller en viktig rolle her på Spro Havn. Vi ønsker å skape et myldrende, maritimt folkeliv, med både molo og båtplasser i umiddelbar nærhet til boligene. Arbeidet med bygging av molo og den flotte småbåthavnen er allerede i gang, og her vil det bli plass til ca. 300 båter. 

Spro Havn blir et helt unikt område med sol til langt på kveld og en beliggenhet som strekker seg mot hav og holmer. Langs sjøen – helt i utkanten av bebyggelsen – kommer en lang havnepromenade med store friareal og mange muligheter. Nettopp her ønsker vi dine innspill: Hva ønsker du at SproHavn skal tilby? Hva synes du mangler på Nesodden i dag? Og hva skal til for at du skal ønske å tilbringe tid på SproHavn - både på sommer og vinter?

Vi vet at mange sitter på kunnskap og idéer som kan ha stor betydning for sluttresultatet. Det er nettopp disse vi ønsker å ta med oss inn i det videre arbeidet. 

Vi ønsker forslag til alt fra fritidsaktiviteter, mat og drikke, kunst og kultur, og aktiviteter på land og på vann! Har du andre forslag og ønsker, så kom med det. Vi gleder oss til å høre dine idéer.

Salgsstart for prosjektet vil være i mai - juni 2021.