spro-havn

Sjelden mulighet til å sikre seg en av disse 61 perlene

Spro Havn er et unikt boligprosjektet på Nesodden. Se trinn 1 og 2 - Seilet og Trinn 3 - Havblikk.


Spennende arkitektur og en strandsone som nærmest kryper inn mellom bygningene. Moderne leiligheter, fantastiske solforhold, sjøutsikt og egen båthavn. Her finner du en lett tilgjengelig kyststi, skog, grotter, svaberg og flere badestrender. Kyststien gir deg en unik vandreopplevelse – med vakker og variert kystnatur. Det maritime spiller en viktig rolle her på
Spro Havn.

Meld interesse allerede i dag!

Se leilighetene med utsikt i boligvelger!

SEILET
Salgstrinn 1 og 2

Bygg A/B/C/D/E

Se boligvelger for ledige leiligheter og utsikt.

Flotte 2- til 5-roms leiligheter fra 42-191 m2. 

Elektronisk bud kan sendes ved å benytte
kjøp-knappen i boligvelger.

Bruk vår digitale 3D modell for å gjøre deg kjent i området. 

Byggingen er i gang og estimert overtakelse er i desember 2024/Q1 2025.

Utomhusplan for Seilet

Langs sjøen på Spro Havn skal det opparbeides et stort bryggeanlegg som vil inkludere en båthavn med 300 båtplasser, samt hyggelige serveringssteder og annen næring. I den sydlige delen av dette anlegget opparbeides det en mindre park med badestrand, og på østsiden blir det etablert en kyst-kultursti som knytter sammen rekreasjonsarealer på vestsiden av Nesoddlandet.

Byggetrinn 2 i Spro Havn-prosjektet kaller vi «Havblikk». Havblikk danner, sammen med 5 bygg, et stort åpent rektangelformet tun på 50 x 110m. Tunet knyttes i nord sammen med en bred gangvei som strekker seg fra kyst-kulturstien og bryggeanlegget i vest, via en stor terrengtrapp, til utearealet over parkeringsanlegget i syd. Den sydlige delen av tunet består av et større opparbeidet grøntareal over underliggende parkeringsetasje. Frontbyggene mot vest ligger i et sammenhengende og relativt flatt grøntareal 20- 40m fra kyst-kulturstien i en lengde på 130m.

Videre dannes et stort kileformet og vestvendt uteareal mellom byggetrinn 2 – Havblikk og byggetrinn 1 – Seilet. Dette utearealet strekker seg øst-vest, ca 200m frem til sjøen. Bryggeanlegget og kyst-kulturstien knyttes sammen med Seilet via en vakkert formet gangvei, i et sammenhengende og tilnærmet flatt grøntareal. Grøntarealet strekker seg helt inn til den innerste delen av kileformen i øst. Herfra går det et større trappearrangement med podier og avsatser opp til øvre nivå av kileformen, som her blir koblet sammen med utearealet over underliggende parkeringsanlegg.

Se under for Havblikk - Salgstrinn 3

HAVBLIKK
Salgstrinn 3

Bygg F / G / H / I / J / K

Havblikk vil bestå av 61 leiligheter hvor mange av leilighetene får havutsikt og fantastiske solforhold.

BYGG F - 11 leiligheter
BYGG G - 17 leiligheter
BYGG H - 12 leiligheter
BYGG I - 10 leiligheter
BYGG J - 5 leiligheter
BYGG K - 6 leiligheter 

Salget er i gang!

  • Faste priser 
  • Ingen budrunder
  • Førstemann til mølla
  • Kun 3% innskudd ved kjøp av leilighetFremtidige salgstrinn oppdateres fortløpende her


Salgstrinn 4

Ca. 25 enheter. Mer informasjon kommer i løpet av 2023.


Salgstrinn 5

Mer informasjon kommer i løpet av 2023.


Invester i drømmeboligen i dag!

Med sol til langt på kveld og en beliggenhet som strekker seg mot hav og holmer.